Siste nyheter

Reglement utleie

Ved utleie gjelder følgende betingelser:

Utleie til følgende arrangement:

-        Kristne møter

-        Selskaper for foreningens medlemmer og deres etterkommere

-        Konfirmasjonsselskaper for kristen konfirmasjon

-        Dåpsselskaper for kristen dåp

-        Årsmøter i borettslag og andre forretningsmessige møter

-        Forretningsarrangement og håndverksmesser

 

Ikke utleie til:

-        Arrangement med alkoholservering

-        Bryllup

-        Religiøse seremonier for andre religioner enn kristendom

-        Barnebursdager

 

Leietakers ansvar ved leie


1. Utplassering og pådekking av bord, samt bortrydding etterpå. Bord
tørkes av og settes på plass. Vask av gulv inkludert i leien.

2. Se over stolene etter bruk og stable dem. I storsalen skal stolene
stables i stabler på 4 stoler. NB! Sett stablene 1 meter veggen.

3. Dersom noe flyttes rommene i mellom (eks. fra lillesal til storsal)
SKAL dette settes tilbake på plass igjen.

4. Mat som er lagret i fryser og kjøleskap må fjernes ved arrangementets slutt.

5. Restavfall og papiravfall kastes i beholdere som står i søppelrom i bakgård. Inngang under varmepumpe i nabobygget.

 

6. Ikke tillatt med leking eller løping oppe på scenen.

 

7. Ikke tillatt å sette noe oppe på flygelet.

 

8. Ikke tillatt å kjøre heis unødig. Lek i heisen forbudt.


9. Det forutsettes at de leide lokalene er ryddet samme kveld som arrangementet. Dersom en har behov for lengre tid til opprydding SKAL dette avklares på forhånd.


10. Har en behov for å sette til bord og stoler og pynte dagen før arrangementet, skal dette også avklares på forhånd

 

11. Møter, selskaper og andre arrangement skal være alkoholfrie.


12. Ved eventuelle skader på hus og inventar skal disse meldes, og leietaker kan bli holdt ansvarlig for disse.

13. Leietaker er selv ansvarlig for å kjenne til rømningsveier og brannslukningsutstyr. Perm med opplysninger om dette er å finne på anretningskjøkkenet.

14. Styret forbeholder seg retten til å justere prisene. Leiedatos priser er gjeldende.

15. Ved eventuelle feil og mangler kan dette meldes på telefon 72 84 56 30.

 

16. Ved bestilling av leie til konfirmasjonsselskaper betales et depositum på kr 500 til konto nr 4358.0606181. Betalt depositum blir trukket fra på faktura. Depositum tilbakebetales ikke ved avbestilling.

  

Det et enkelt lydanlegg på Misjonssalen.
Anlegget står på scenen, bak talerstolen. En enkel beskrivelse over hvordan anlegget slås på og brukes ligger i skuffen sammen med mikrofonene.


Skulle det oppstå feil ved det tekniske anlegget, vil dette IKKE gi grunnlag for redusert leiepris.

 

Mvh

Husstyret

 

Revidert 9.11.2015

 

Misjonssalen Heimdal

Ole L. Kolstads veg 2 Telefon: 73 83 58 30
7088 Heimdal E-post: post@misjonssalen-heimdal.no