Siste nyheter

Priser utleie

Misjonssalen har lokaler for utleie til selskaper og møter. Prisene varierer etter hvor stor del av huset som ønskes leid.

Priser gjeldende fra 1.1.2017

 

Hele huset: kr 2100

Hele huset fram til kl 13 påfølgende dag: Kr 2700

Hele huset fra fredag kveld til søndag kveld: Kr 3300

Storsal, kjøkken, anretning: kr 1800

Storsal, lillesal, anretning: kr 1800

Storsal, anretning: kr 1500

Storsal til møter: kr 1200

Lillesal, anretning, kjøkken: kr 1200

Lillesal, anretning: kr 1000

Storsal og lillesal til møter: kr 1500

Lillesal til møter: kr 800

 

 

Hvis lokalene ikke er tilfredstillende ryddet, tilkommer et gebyr på kr 500.

 

 

Kristne organisasjoner: 50% rabatt

Leie av bord: kr 25 per bord

Leie av stoler: kr 10 per stol

 

Misjonssalen Heimdal

Ole L. Kolstads veg 2 Telefon: 73 83 58 30
7088 Heimdal E-post: post@misjonssalen-heimdal.no