Siste nyheter

Møteprogram 1. halvår 2013

Møtene er torsdager kl 1930.

Møtedatoer

7.2     Årsmøte foreningen. Leder: Eline Lohsen

21.2 Møte. Olav Vestbøstad forteller fra Indonesiatur. Leder: Einrun Hammerstad

7.3 Møte. Leder: Kåre Katmo

21.3 Møte. Leder: Kari Sugustad

9.4 Fest kl 19 NB! Tirsdag

17.4 Årsmøte Misjonssalen (huset) Leder: Olav Vestbøstad (NB! Møtet er en onsdag.)

2.5 Møte. Leder: Arvid Sugustad

23.5 Møte Leder: Kåre Katmo

 

 

Misjonssalen Heimdal

Ole L. Kolstads veg 2 Telefon: 73 83 58 30
7088 Heimdal E-post: post@misjonssalen-heimdal.no