Siste nyheter

Hjelper indonesisk ungdom

De som er med på formiddagstreffene på Misjonssalen er eldre, og i løpet av 2012 samlet de inn mer enn kr 14000 til ungdommer som tar teologisk utdannelse i Indonesia.

Dessverre er situasjonen slik at det er bestemt å ikke ha formiddagstreff i vårsemesteret 2013. Den ordinære møtevirksomheten i 2013 går som planlagt med møter annenhver torsdag.

 

I 2012 var det åtte formiddagstreff, 13 åpne foreningsmøter og to fester. Totalt ble det gitt kr 122 099 til NLMs arbeid. Dette inkluderer også vel kr 46000 gitt som fast givertjeneste.

 

På årsmøtet ble Eline Lohsen gjenvalgt som leder i foreningen. Styret består ellers av Kåre Katmo, Kari Sugustad, Marit Eidsvold og Einrun Hammerstad. Svein Sugustad er varamedlem. 

 

Misjonssalen Heimdal

Ole L. Kolstads veg 2 Telefon: 73 83 58 30
7088 Heimdal E-post: post@misjonssalen-heimdal.no