Siste nyheter

Begrensning av utleie

På grunn av stor slitasje ønsker vi å begrense utleien av salene. Vi ønsker spesielt å redusere utleie til selskaper, men tar fremdeles mot utleie til barnedåp, konfirmasjon og minnesamvær.

Utleie til følgende arrangement:

-        Kristne møter

-        Selskaper for foreningens medlemmer og deres etterkommere

-        Konfirmasjonsselskaper

-        Dåpsselskaper

-        Årsmøter i borettslag og andre forretningsmessige møter

-        Forretningsarrangement og håndverksmesser

 

Ikke utleie til:

-        Arrangement med alkoholservering

-        Bryllup

-        Religiøse seremonier for andre religioner enn kristendom

-        Barnebursdager

 

Misjonssalen Heimdal

Ole L. Kolstads veg 2 Telefon: 73 83 58 30
7088 Heimdal E-post: post@misjonssalen-heimdal.no