Siste nyheter

Årsmøte i Misjonssambandets Misjonsforening

Misjonsforeningen på Heimdal har i 2011 samlet inn over kr 111 000 til NLMs arbeid.

Dette kom fram på årsmøtet som ble holdt på Misjonssalen 9.2. 2012. Det nøyaktige beløpet er kr 111 060,50. Det fordeler seg slik:

Kollekter på møter og fester: Kr 50 502,00

Kollekter på hyggestunder: Kr 13 408,50

Fast givertjeneste direkte til NLM: Kr 47 150,00.

 

I tillegg er det gitt en gave til Rødde Folkehøgskole på ca kr 3 500.

 

Følgende personer ble valgt til forskjellige oppgaver i foreningen:

Formann: Eline Lohsen

Nestformann og kasserer: Kjell Frantzen Eidsvold

Sekretær: Einrun Jakobsen Hammerstad

Styremedlemmer: Kåre Katmo og  Marit Frantzen Eidsvold.

Varamenn: Kari Sugustad (1.) og Åslaug Sugustad (2.)

Revisorer: Jorid Mørreaunet og Åslaug Sugustad

Festkomite: Kari Ranum, Aud Gravdal, Svein Sugustad og Arvid Sugustad.

 

11 medlemmer møtte på årsmøtet.

 

Misjonssalen Heimdal

Ole L. Kolstads veg 2 Telefon: 73 83 58 30
7088 Heimdal E-post: post@misjonssalen-heimdal.no